Europejski Nakaz Aresztowania

Kancelaria świadczy pomoc prawną związaną z wykonywaniem Europejskich Nakazów Aresztowania, reprezentując zarówno Klientów, którzy przebywają za granicą i mają być wydani organom RP, jak i tych obywateli RP, o których przekazanie zwracają się państwa obce.

Z uwagi na specyfikę postępowań międzynarodowych, często dużą dynamikę takiego procesu, niezbędne są odpowiednia wiedza i doświadczenie w tego rodzaju sprawach oraz możliwość niezwłocznego i stałego kontaktu z profesjonalnym obrońcą, który włada językiem angielskim, które to warunki zapewniam moim Klientom w ramach prowadzonej Kancelarii.

Polecam również lekturę artykułu o ENA na moim blogu

Image