Orientacyjne wynagrodzenie w przykładowych sprawach:

 • Zapytanie mailowe, telefoniczne bądź osobiście w siedzibie Kancelarii o możliwość spotkania / udzielenia pomocy w danej sprawie – BEZPŁATNE
 • Ustna porada prawna - 200 zł
 • Pisemna opinia prawna, sporządzenie pisma procesowego, pozwu - od 300 zł
 • Prowadzenie sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie – od 5000 zł (bez orzekania o winie od 2000 zł)
 • Prowadzenie sprawy związanej z Europejskim Nakazem Aresztowania - od 3000 zł
 • Prowadzenie sprawy karnej po skazaniu (o udzielenie przerwy, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wydanie wyroku łącznego) – od 2000 zł
 • Prowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku – od 1500 zł
 •  Prowadzenie sprawy o zapłatę: w typowych sprawach pozwu o zapłatę podstawą obliczenia wynagrodzenia mogą być obowiązujące minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu:
  • do 500 zł – 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł;
  • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł;
  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł;
  • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł;
  • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;
  • powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł;
  • powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł;
  • powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł.

W sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie, dodatkowym honorarium, płatnym po zakończeniu sprawy jest procent (ok. 20%) od kwot uzyskanych od przeciwnika procesowego oraz zasądzone od strony przeciwnej koszty zastępstwa procesowego.

Powyższe stanowią szacunkowe minimalne koszty honorarium adwokata w niewielkim wycinku spraw, których prowadzenie możecie Państwo zlecić. Podlegają one natomiast negocjacji, istnieje również możliwość odroczenia części płatności czy też uregulowania honorarium w ustalonych ratach.

Image