O Kancelarii

Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 18 lok. 65 prowadzi adwokat Adam Matyszewski, wpisany na listę adwokacką Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych i cywilnych, których szczegółowy wykaz znajduje się w zakładce Zakres usług, natomiast jest to wykaz przykładowy, w ramach prowadzonej Kancelarii świadczę pomoc również w innych rodzajach spraw niezawartych w tym wykazie, których jednak jest na tyle dużo, że nie sposób choćby wymienić ich wszystkich.

Z uwagi na indywidualny charakter prowadzonej działalności, zapewniam równie indywidualne i osobiste podejście do każdego Klienta, stały kontakt oraz rzetelne i profesjonalne prowadzenie zleconych spraw.

Dodatkowo od 2020 r. jestem wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, a od stycznia 2022 r. pozostaję stałym mediatorem Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF, w ramach której to działalności przeprowadziłem do tej pory kilkadziesiąt skutecznych mediacji w sprawach tzw. frankowych.

Jakkolwiek siedziba Kancelarii znajduje się w Łodzi, istnieje możliwość reprezentacji Klienta przed organami i sądami na terenie całej Polski, a także dojazdów do Klienta na terenie całego województwa łódzkiego oraz w obrębie miasta Warszawy.

Kancelaria świadczy również usługi prawne w języku angielskim.

Image