Inne usługi

Często trudno jednoznacznie zakwalifikować charakter swojej sprawy do tej czy innej gałęzi prawa, nierzadko sprawy mają charakter interdyscyplinarny, bądź też np. od wyniku sprawy karnej zależy możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze cywilnej, sprawy rodzinne mieszają się ze sprawami spadkowymi, itp.

Nie jest to jednak tak bardzo istotne – warto po prostu skontaktować się z Kancelarią i po krótce przedstawić zarys swojego problemu. Wtedy otrzymają Państwo ode mnie bezpłatną odpowiedź czy i w jaki sposób mogę Państwu pomóc.

Dodatkowo posiadam również uprawnienia mediatora, zapewniam zatem możliwość prowadzenia mediacji, czyli polubownej, pozasądowej próby rozwiązania sporu.

Image