Prawo rodzinne 

W zakres prawa rodzinnego i świadczonych przez Kancelarię usług prawnych wchodzą m.in. sprawy o podział majątku wspólnego, sprawy rozwodowe czy o separację, w tym zarówno samo przygotowanie pozwu o rozwód, odpowiedzi na pozew, jak i poprowadzenie całej sprawy wraz z reprezentacją przed sądami.

Świadczę pomoc prawną również w zakresie spraw o alimenty – czy to o ich podwyższenie, czy też o obniżenie bądź o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Bardzo newralgiczną kategorią spraw z zakresu prawa rodzinnego są wszelkie sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, w tym sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi – również w tym zakresie często nieodzowne jest wsparcie profesjonalnego pełnomocnika, który przygotuje merytoryczne stanowisko i poprowadzi sprawę przed sądem.

Image